Kариерно ориентиране и консултиране на студентите на НМА и АМТИИ

Обява за стипендия за студенти от България (2024 Global Korea Scholarship GKS, Graduate Degree)

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“. Всички детайли,...

Програма за Стипендии „France Excellence“ 2024

Политика за отпускане на стипендиите Стипендиите „France Excellence“ се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички кандидати. Подборът е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от...