Kариерно ориентиране и консултиране на студентите на НМА и АМТИИ

Политика за поверителност

1. Общи положения Настоящата Политика за поверителност урежда начина, по който Кариерният Център на Националната Музикална Академия (наричан по-нататък „Центърът“) събира, използва, съхранява и защитава личните данни на студентите и другите лица, използващи неговите услуги.

2. Събиране на лични данни Центърът може да събира лични данни като имена, адреси, телефонни номера, електронни адреси и друга информация, необходима за предоставянето на своите услуги.

3. Използване на данни Събраните лични данни се използват за:

  • Предоставяне на консултационни услуги;
  • Изпращане на информационни бюлетини;
  • Участие в обучения и семинари;
  • Други цели, свързани с дейността на Центъра.

4. Съхранение на данни Личните данни се съхраняват в съответствие със законовите изисквания и се предприемат всички необходими мерки за тяхната защита.

5. Достъп до данни Достъп до личните данни имат само упълномощени служители на Центъра. Данните не се предоставят на трети страни, освен в случаите, изисквани по закон.

6. Права на субектите на данни Всеки има право да поиска достъп до своите лични данни, тяхната корекция или изтриване.

7. Промени в Политиката за поверителност Центърът си запазва правото да прави промени в Политиката за поверителност. Всички промени ще бъдат публикувани на уебсайта на Центъра.

8. Контакт За въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля свържете се с нас на [контактен електронен адрес].