Kариерно ориентиране и консултиране на студентите на НМА и АМТИИ

Стипендия

Обява за стипендия за студенти от България (2024 Global Korea Scholarship GKS, Graduate Degree)

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“.

Всички детайли, срокове и нужна информация можете да намерите в прикачените документи.

Начин на кандидатстване: кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи, както е посочено на стр, 17 и 18 от упътването (Application documents for the Second Round of Selection) и формуляри, попълнени на английски език, до 17:00ч. (българско време) на 5-ти март 2024г. Ако документите са пратени по пощата, трябва да бъдат получени в рамките на определения срок.
 
Адрес на посолството: София 1407, ул. „Сребърна“ 2В, Моби Арт Билдинг, етаж 4, Посолство на Република Корея.
 
За повече информация: линк