Kариерно ориентиране и консултиране на студентите на НМА и АМТИИ

Ресурси

Как да напишем мотивационно писмо

Мотивационното писмо е ключов елемент от кандидатурата ви при търсене на работа, образование или други възможности. Ето няколко стъпки, които може да последвате, за да напишете ефективно мотивационно писмо:

Започнете с лично въведение: Напишете кратко и ясно кой сте, какво ви мотивира и защо сте заинтересовани от конкретната възможност.

Подчертайте вашия интерес: Обяснете защо сте заинтересовани от дадена позиция, образователна програма или проект. Покажете, че сте напълно осведомени за това, което предлага и какво търсите.

Изложете вашите качества и умения: Опишете какви умения, качества и опит притежавате, които го правят идеален кандидат. Използвайте конкретни примери от вашата минала работа, образование или дейности.

Покажете, как можете да допринесете: Изложете, какво можете да допринесете за организацията, образователната институция или проекта. Подчертайте вашия потенциал и ангажимент.

Завършете с подчертаване на готовността си: Завършете писмото с израз на готовността си да се срещнете на интервю и да допринесете пълноценно за успеха на дадения проект или организация.

Не забравяйте да редактирате и коригирате текста си преди да го изпратите. Винаги е добра идея да персонализирате мотивационното си писмо за конкретната възможност, за която кандидатствате.