Kариерно ориентиране и консултиране на студентите на НМА и АМТИИ

За работодатели

Възможности за наемане на студенти

Основни дейности

Ние инвестираме в нашите студенти, защото вярваме в потенциала им!

В кариерния център на Националната музикална академия и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство вярваме, че талантът е основополагащ за постигане на отлични резултати и изграждане на ефективен екип, допринасящ за дългосрочния успех на Вашата организация. Нашите услуги в областта на кариерното консултиране и посредничество са насочени към създаване на връзки с талантливи и амбициозни студенти, които отговарят на Вашите изисквания за висококвалифициран човешки ресурс.
Инициативи за стратегическо сътрудничество

Развиване на устойчиви партньорства

{

Отлично подготвените и талантливи студенти, които сме наели чрез центъра, са доказателство за качеството на образованието и професионалната подготовка, предлагана в Академията.

Extra Space Inc.

Бих искал да благодаря на целия екип на кариерния център за тяхната непрекъсната подкрепа и професионално отношение.

BlueWave Technologies

Като дългогодишен партньор и работодател, който е имал честта и удоволствието да сътрудничи с кариерния център на Националната музикална академия, аз искам да изразя своята най-висока оценка и удовлетворение от тази взаимоотношения.

Harmony Music Productions